Mijn Groene Wijk

Green Capital Legacy

Type: Duurzame participatie op wijkniveau

Locatie: Nijmegen

Looptijd: December 2018 – Oktober 2020

In samenwerking met:

  • Gemeente Nijmegen
  • Stichting Green Challenges
  • Elma Communicatie

 

Resultaat

  • 15 ondersteunde bewonersinitiatieven op diverse duurzaamheidsthema’s: voedsel (buurtkookboek), afval (gedragsbord en -flyer), biodiversiteit (diverse inheemse beplanting), vergroening (stoep- en straatstenen vervangen door groen), educatie (duurzaamheidseducatie voor bewoners met Somalische achtergrond) en klimaatadaptatie (afkoppelen regenpijpen)
  • Bijna 1000 direct betrokken bewoners en een indirect bereik van meer dan 100.000 bewoners