Mijn Groene Wijk

Jongeren en Natuur Overijssel

Type: Jongerenparticipatie & natuur

Locatie: Overijssel

Looptijd: Oktober – December 2019

In samenwerking met:

  • Provincie Overijssel
  • Jongerenraad Overijssel
  • Studio XD

 

Resultaat

  • Online enquête over betrokkenheid van jongeren bij natuur: 411 respondenten (12-21 jaar)
  • 4 jongeren (16-17 jaar) hebben in samenwerking met 7 professionals een uitvoeringsplan opgesteld voor het realiseren van een event dat jongeren het belang van bomen laat inzien en hun eigenaarschap over bomen in hun buurt vergroot
  • Event nog niet uitgevoerd i.v.m. corona