Lentelab

Marktonderzoek LEVV-NL 2

 

Type: Marktonderzoek

Locatie: Nederland

Looptijd: September 2018 – Juni 2019

In samenwerking met:

  • Fietsdiensten.nl
  • Connekt
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Loendersloot Groep

 

Resultaat:

  • Op basis van een enquête onder producenten, verkopers en gebruikers van diverse vormen van Licht Elektrische VrachtVoertuigen is de huidige stand van zaken omtrent het gebruik en de productie van LEVVs in Nederland in kaart gebracht
  • Middels een interviewronde is de huidige stand van zaken omtrent goederenhubs in Nederland in kaart gebracht. Daarbij zijn verschillende typen hubs gedefinieerd en is gekeken naar de wijze waarop deze functioneren, hun rol in en waarde voor stadslogistiek en wat er nodig is om de ontwikkelingen rondom logistieke hubs verder te brengen. Dit alles is verwerkt in een infographic.