Afvalcoach

NSHG Wijk voor Wijk Bottendaal

Type: Wijkaanpak

Locatie: Nijmegen, Bottendaal

Looptijd: September 2016 – December 2017

In samenwerking met:

 • Dar NV
 • Gemeente Nijmegen
 • D&B
 • Bewoners Organisatie Bottendaal
 • Thiemeloods
 • Paraplufabriek

 

Resultaat

 • 59% reductie vervuiling gft-cocons op korte termijn, op middellange termijn 31,5% toename
 • 45% toename bijplaatsing op korte termijn, op middellange termijn 27% afname
 • Graffitikunst gft-cocons zorgt voor 100% reductie van bijplaatsing, vervuiling blijft gelijk
 • Gft-containerhanger had geen effect, aantal vervuilde containers nam met 9% toe
 • Pimpen van openbare prullenbakken leidt tot nagenoeg geen zwerfafval meer rondom de prullenbakken
 • Reductie van hondenpoep van 63% in en 57,5% rondom de hotspots
 • Succesvolle opschoonactie met circa 15 wijkbewoners
 • Verhoogde participatie en bewustwording rondom afval bij bewoners (25 actieve bewoners)
 • Beeldkwaliteitsscore door bewoners bleef gelijk: 6,6
 • Werkgelegenheid voor één werkzoekende uit Nijmegen: 0,4fte