Afvalcoach

NSHG Wijk voor Wijk Neerbosch-Oost

Type: Wijkaanpak

Locatie: Nijmegen, Neerbosch-Oost

Looptijd: Februari 2018 – Maart 2019

In samenwerking met:

 • Dar NV
 • Gemeente Nijmegen
 • Shift Gedragsverandering
 • Bindkracht10
 • Winkelcentrum Notenhout

 

Resultaat

 • 43% reductie bijplaatsing oc’s winkelcentrum De Notenhout
 • 31% reductie zwerfafval bankje Bosje van de Baron
 • 85% reductie zwerfafval Johan Cruyff Court
 • 95% reductie zwerfafval bankje bij de vijver
 • Gemiddeld 67% reductie hondenpoep per knelpuntlocatie
 • 81 incidentele afvalmeldingen afgehandeld
 • Prikactie met 40-50 personen en 15-20 zakken zwerfafval
 • 6 interactieve projectmiddagen met als thema afval voor 18 basisscholieren
 • Verbeterde beeldkwaliteitservaring bewoners: 6,9 (was 6,5)
 • Verhoogde bewonersparticipatie en bewustwording rondom afval
 • Werkgelegenheid voor werkzoekende uit Nijmegen: 0,8fte