Mijn Groene Wijk

Pijpenkappuh Nijmegen

Type: Klimaatadaptatie en participatie

Locatie: Nijmegen

Looptijd: September 2019 – November 2019, Augustus 2020 – Oktober 2021

In samenwerking met:

 • Gemeente Nijmegen
 • Rainbeer
 • Operatie Steenbreek
 • Overhaag

 

Resultaat

 • Circa 40 door Pijpenkappuh afgekoppelde regenpijpen op doe-dagen 2019 en 2020 tijdens
  wijkgerichte aanpak Neerbosch-Oost
 • 52 door Pijpenkappuh afgekoppelde regenpijpen op doe-dag 2021 tijdens stadsbrede
  campagne
 • 35 door bewoners zelf afgekoppelde regenpijpen tijdens en na de stadsbrede campagne
 • Bewustwording onder bewoners over klimaatadaptatie
 • Inzicht in beweegredenen voor bewoners om wel of niet af te koppelen